Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Πρωτοδικείο Αθηνών

Οργανισμός
Πρωτοδικείο Αθηνών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Δωρεά για την αγορά υπολογιστών για το Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο λειτουργεί ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο για όλες τις νέες δικαστικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των διενέξεων που πρέπει να εξεταστούν από δικαστήριο της Αθήνας.