Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Promise Project
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη της ανάπτυξης των ικανοτήτων του οργανισμού Promise Project με σκοπό την ενίσχυση και την αποτελεσματική εκπαίδευση μη προνομιούχων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες