Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Prep for Prep
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη της εκδήλωσης Lilac Ball του οργανισμού, καθώς και του έργου του, με σκοπό την παροχή συνεχούς υποστήριξης και νέων ευκαιριών σε μαύρους μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις σε δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, την προετοιμασία τους και την τοποθέτησή τους σε ανεξάρτητα σχολεία.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2012
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2010
Ηνωμένες Πολιτείες