Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Pratham UK
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ινδία
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
H δωρεά καλύπτει την παράδοση μαθημάτων αναπλήρωσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, καθώς και των μαθηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές στην Ινδία, με σκοπό τη μείωση των μαθησιακών ανισοτήτων που επιδεινώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Παράλληλα, η δωρεά στηρίζει τη διοργάνωση ημερών προσαρμογής για παιδιά που θα πάνε σχολείο για πρώτη φορά καθώς και kit για το σπίτι για οικογένειες με μικρότερα παιδιά.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Ινδία