Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Positive Planet France

Οργανισμός
Positive Planet France
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Δωρεά για την καθιέρωση του προγράμματος Entreprendre en Banlieu στην περιοχή Rhône-Alpes της Γαλλίας, καθώς και για την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή μιας υπηρεσίας υποστήριξης, πέρα από το αρχικό στάδιο του προγράμματος για τη δημιουργία επιχείρησης, στο πλαίσιο του έργου του οργανισμού για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε αστικές περιοχές στη Γαλλία, όπου εντοπίζονται υψηλά ποσοτά ανεργίας και οικονομικής πίεσης.