Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Pollyanna, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη σύνταξη του Συνοδευτικού Οδηγού Γονέων και Κηδεμόνων για το σχολικό πρόγραμμα φυλετικού αλφαβητισμού του οργανισμού Pollyanna, το οποίο αποσκοπεί στο να κανατονήσουν οι μαθητές το πώς κατασκευάστηκε η έννοια της φυλής στις ΗΠΑ, καθώς και στο να αναπτύξουν δεξιότητες για παραγωγικές συζητήσεις γύρω από τον ρατσισμό.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες