Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Playwrights Horizons
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της εκστρατείας Campaign for Playwrights Horizons για τη χρηματοδότηση ποικίλων καλλιτεχνικών και οργανωτικών πρωτοβουλιών, καθώς και του προγράμματος New Works Lab, το οποίο προσφέρει σε συγγραφείς ευκαιρίες ανάπτυξης καθόλα τα στάδια της συγγραφικής διαδικασίας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2021
Ηνωμένες Πολιτείες