Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Playworks Education Energized

Οργανισμός
Playworks Education Energized
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη συνεργασιών με σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σκοπός της δωρεάς είναι η δημιουργία και η διανομή ψηφιακών προγραμμάτων για σωματική άσκηση και παιχνίδι, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη των απαραίτητων κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών ως προϋπόθεση της ακαδημαϊκής τους επιτυχίας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2013
Ηνωμένες Πολιτείες