Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Planned Parenthood of New York City, Inc.

Οργανισμός
Planned Parenthood of New York City, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του οργανισμού με σκοπό την παροχή κλινικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και την εφαρμογή του Project Street Beat, ενός προγράμματος πρόληψης του HIV και πρόσβασης σε φροντίδα για άτομα υψηλού κινδύνου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Ηνωμένες Πολιτείες