Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
PEN America
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη αφενός του προγράμματος Prison Writing Program, το οποίο προσφέρει πόρους, καταξιωμένους μέντορες και επαφή με το κοινό σε χιλιάδες φυλακισμένους, και αφετέρου, του Worker Writers School, το οποίο υποστηρίζει χαμηλόμισθους εργαζόμενους συγγραφείς στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2013
Ηνωμένες Πολιτείες