Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Peer Health Exchange
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τον οργανισμό Peer Health Exchange για την επέκταση των εφηβικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του για την υγεία, στη Νέα Υόρκη και την Αμερική. Σκοπός, εθελοντές σπουδαστές κολεγίων να εκπαιδεύσουν μαθητές γυμνασίου πάνω σε ζωτικά ζητήματα υγείας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2023
Ηνωμένες Πολιτείες