Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο " Άρτος - Δράση"

Οργανισμός
Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο " Άρτος - Δράση"
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει το σωματείο "Άρτος-Δράση" προκειμένου να παρέχει φαγητό, ρουχισμό, υποστηρικτική διδασκαλία και συμβουλευτική για εύρεση εργασίας σε άπορα άτομα σε όλη την Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ελλάδα