Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Οργάνωση Γη
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας του οργανισμού "Οργάνωση Γη" για πρόσφυγες που βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2014
Ελλάδα
Παιδεία
2012
Ελλάδα