Οργανισμός
Orange Grove
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Πρωτοβουλία
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας Orange Grove στην Αθήνα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οργανισμού για νέους επιχειρηματίες, μια σειρά διαγωνισμών που παρέχουν σε start-up εταιρείες πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαιδευτικών εργαλείων, καθώς και τις εργασίες ανακαίνισης στις εγκαταστάσεις του Orange Grove.