Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ομάδα Αιγαίου

Οργανισμός
Ομάδα Αιγαίου
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για σχολεία που βρίσκονται σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου προκειμένου να στηρίξουν περαιτέρω τους μαθητές τους.