Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Οργανισμός
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του Συνεδρίου για την Έρευνα στην Οικονομική Θεωρία και την Οικονομετρία (CRETE), στο οποίο συμμετέχουν καθηγητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Συνέδριο λαμβάνει χώρα στη Μήλο, τον Ιούλιο του 2017.