Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Nova Fundaziun Origen
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελβετία
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2004
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελβετία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ανακαίνιση και αναβάθμιση του Κάστρου Riom στο Γκράουμπυντεν της Ελβετίας προκειμένου να φιλοξενήσει θεατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για το κοινό.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2010
Ελβετία