Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων " Ανδρέας Συγγρός"

Οργανισμός
Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων " Ανδρέας Συγγρός"
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθηνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ανακαίνιση των χειρουργικών αιθουσών του νοσοκομείου με σκοπό την παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2020
Ελλάδα
Υγεία & Αθλητισμός
2017
Ελλάδα
Υγεία & Αθλητισμός
2016
Ελλάδα