Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
No Finish Line Nice
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2024
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του ετήσιου αγώνα No Finish Line Nice για το 2024, ο οποίος έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα δικαιώματα των παιδιών και τη χρηματοδότηση σχετικών πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2023
Γαλλία
Υγεία & Αθλητισμός
2022
Γαλλία
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Γαλλία
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Γαλλία