Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Newton Public Schools
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Χρηματοδότηση του προγράμματος Examined Life, Ελληνικές Σπουδές σε Σχολεία. Το πρόγραμμα προσφέρει επαγγελματική ανάπτυξη σε καθηγητές, οι οποίοι παρακολουθούν μία σειρά σεμιναρίων που καλύπτουν θέματα, όπως η λογοτεχνία, η μυθολογία, η φιλοσοφία, η τέχνη, η αρχαιολογία και τα κοινωνικά προβλήματα. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 1999, διευθύνεται από τα Newton Public Schools (Δημόσια Σχολεία Newton).

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2008
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2006
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2003
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2001
Ηνωμένες Πολιτείες