Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

New York Landmarks Conservancy

Οργανισμός
New York Landmarks Conservancy
Τοποθεσία Οργανισμού
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Δωρεά για την υποστήριξη της ετήσιας εκδήλωσης Living Landmarks Celebration και του έργου του οργανισμού New York Landmarks Conservancy για τη διατήρηση και προστασία εμβληματικών κτιρίων στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες