Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

New York Historical Society

Οργανισμός
New York Historical Society
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Tang Academy for American Democracy του μουσείου. Πρόκειται για ένα δωρεάν βιωματικό πρόγραμμα για μαθητές 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των ιστορικών γνώσεων και της κατανόησης της σχέσης μεταξύ του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αρχαία Αθήνα και της Αμερικανικής Δημοκρατίας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2019
Ηνωμένες Πολιτείες