Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

New York City Charter School of the Arts

Οργανισμός
New York City Charter School of the Arts
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Artistic Major του οργανισμού New York City Charter School of the Arts, το οποίο επιτρέπει σε μαθητές γυμνασίου να εστιάσουν σε έναν συγκεκριμένο τομέα καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος ενώ παράλληλα εμβαθύνουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις.