Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
New York City Center
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος City Center on the Move, το οποίο πραγματοποιεί, για ένα χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων, δωρεάν παραστάσεις χορού και μουσικής στα πέντε δημοτικά διαμερίσματα της Νέας Υόρκης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες