Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Νεογνολογικό Τμήμα - Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα

Οργανισμός
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Δωρεά για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για τη Νεογνολογική Μονάδα του νοσοκομείου με σκοπό την καλύτερη φροντίδα των ασθενών.