Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Neighbors Together
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τον οργανισμό προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απότομα αυξανόμενες ανάγκες στις γειτονιές του Brooklyn’s Ocean Hill, του Brownsville και του Bedford-Stuyvesant. Σκοπός, η προσφορά εκατοντάδων ζεστών θρεπτικών γευμάτων ημερησίως και η παροχή ενός Προγράμματος Ενδυνάμωσης, το οποίο περιλαμβάνει ποικίλες υπηρεσίες, όπως η ενίσχυση για την πρόληψη των εξώσεων και οι συστάσεις για επαγγελματική κατάρτιση.