Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ναυτικός 'Ομιλος Κατερίνης

Οργανισμός
Ναυτικός 'Ομιλος Κατερίνης
Τοποθεσία Οργανισμού
Κατερίνη, Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αγορά ενός εννιαθέσιου λεωφορείου για τον Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης με σκοπό να εξυπηρετήσει πεισσότερους από εκατό νέους αθλητές.