Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Music and Memory
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Τρίτη και τέταρτη ηλικία (+65)
Δωρεά για την επέκταση του προγράμματος Music & Memory, το οποίο επιτρέπει την εγγραφή σε αυτό σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μακροχρόνιας περίθαλψης με μειωμένο κόστος. Σκοπός, η βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων ατόμων και των ενοίκων μακροχρόνιας περίθαλψης μέσα από τη χρήση εξατομικευμένης μουσικής και άλλων σχετικών ψηφιακών συστημάτων ήχου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2017