Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Museum of Modern Art
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Πρωτοβουλία
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης (internships) για Έλληνες πολίτες σε διάφορα τμήματα του Μουσείου. Το MoMA ιδρύθηκε το 1929, με σκοπό να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσεία μοντέρνας τέχνης. Το Μουσείο στεγάζει, διατηρεί και παρουσιάζει μια μόνιμη συλλογή μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, παρουσιάζει εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, διατηρεί βιβλιοθήκη, αρχεία και ένα ερευνητικό εργαστήριο συντήρησης και, τέλος, επιχορηγεί προγράμματα υποτροφιών και εκδόσεις.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2015
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2013
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2012
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2010
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2008
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2006
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
1997
Ηνωμένες Πολιτείες