Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Museum of Fine Arts, Boston

Οργανισμός
Museum of Fine Arts, Boston
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2006
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της χορηγίας του Classical Art Curatorial Internship, η οποία παρέχει επίδομα πρακτικής άσκησης, διάρκειας τριών μηνών, στο Museum of Fine Arts στη Βοστώνη για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή προσφάτως απόφοιτους με ειδικό ενδιαφέρον στην Κλασική ή τη Βυζαντινή Τέχνη, οι οποίοι επιδιωκούν μια επαγγελματική σταδιοδρομία σε μουσεία τέχνης. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση των αντικειμένων, στη διαδικασία καταγραφής σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, στις εγκαταστάσεις, στη συντήρηση, στην καταγραφή και την αρχειοθέτηση, καθώς και στις παρουσιάσεις στο κοινό.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2015
Ηνωμένες Πολιτείες