Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Μουσείο Μπενάκη

Οργανισμός
Μουσείο Μπενάκη
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τη μελέτη σκοπιμότητας για τη μελλοντική λειτουργία, τη χρήση και τη βιωσιμότητα της Οικίας Patrick και Joan Leigh Fermor, η οποία αποτελεί ένα κέντρο φιλοξενίας διανοουμένων και καλλιτεχνών που στεγάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2014
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2013
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2010
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2008
Ελλάδα