Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Montefiore Medical Center

Οργανισμός
Montefiore Medical Center
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του Προγράμματος Υγείας του Montefiore School, το οποίο παρέχει σταθερή, υψηλής ποιότητας βασική και εξειδικευμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε δεκάδες χιλιάδες μαθητές σε σχεδόν 100 δημόσια σχολεία στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2014
Ηνωμένες Πολιτείες