Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Μ.Κ.Ο CIVIS PLUS
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που προσφέρει μαθήματα Ελληνικών σε νέους πρόσφυγες μαθητές που έχουν εγγραφεί σε Ελληνικά δημόσια σχολεία και στους γονείς τους.