Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Michael's Cause Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ενίσχυση του έργου του οργανισμού για την προαγωγή της έρευνας και της ευαισθητοποίησης για τη Μυϊκή Δυστροφία τύπου Duchenne (DMD). Ο οργανισμός Michael’s Cause ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Μυϊκή Δυστροφία τύπου Duchenne και τη χρηματοδότηση ερευνών για τη θεραπεία της γενετικής αυτής παιδικής ασθένειας, η οποία πλήττει 1 στα 3.500 αγόρια παγκοσμίως. Ο Michael’s Cause είναι, επίσης, μέλος του Duchenne Alliance, μιας συνεργατικής προσπάθειας διαφόρων ιδρυμάτων που εργάζονται για την ανάπτυξη της έρευνας, της θεραπείας και της περίθαλψης της DMD.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Ηνωμένες Πολιτείες