Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Metropolitan College of New York

Οργανισμός
Metropolitan College of New York
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2006
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη των εφ' όρου ζωής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και των προγραμμάτων καθοδήγησης με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων επαγγελματικών συμβουλευτικών συνεδριών, ιδιαίτερων ακαδημαϊκών μαθημάτων, προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, εργαστηρίων συγγραφής και μαθηματικών, καθώς και επαγγελματικών εκθέσεων για τους φοιτητές του κολεγίου, η πλειοψηφία των οποίων αποτελείται από εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.