Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Μεταβάλλον
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος επιχειρηματικότητας "Startup Series" του οργανισμού για επιλεγμένους φοιτητές και αποφοίτους από όλη την Ελλάδα.