Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Mémorial de la Shoah
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει δύο τοπικά προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Κύπρο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «The Holocaust as a starting point» (Το Ολοκαύτωμα ως Σημείο Εκκίνησης), η οποία αποσκοπεί στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του ρατσισμού, καθώς και στη στήριξη της σύγχρονης διδασκαλίας για το Ολοκαύτωμα.