Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Medasset
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2003
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Δωρεά για την παραγωγή και τη μετάφραση στα αραβικά ενός κιτ περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη Μεσόγειο Θάλασσα, το οποίο θα διανεμηθεί δωρεάν σε σχολεία αραβόφωνων χωρών της Μεσογείου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2000
Ηνωμένο Βασίλειο