Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
McGill University
Τοποθεσία Οργανισμού
Καναδάς
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Καναδάς
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της έρευνας και της υλοποίησης ενός πιλοτικού προγράμματος με σκοπό την ανάπτυξη ενός Εικονικού Μουσείου για τη Μετανάστευση και την Ελληνική Γλώσσα στο πλαίσιο του Immigrec, ενός πολύπλευρου έργου με θέμα την ελληνική διασπορά που διεξάγεται από το Κέντρο για τη Μελέτη της Ελληνικής Μετανάστευσης και Διασποράς του McGill University.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location