Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Mayor's Fund to Advance New York City

Οργανισμός
Mayor's Fund to Advance New York City
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για τη στήριξη του προγράμματος Connections to Care Project του Mayor’s Fund to Advance New York City με σκοπό την ενσωμάτωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο υφιστάμενο έργο κοινωφελών οργανισμών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2004
Ηνωμένες Πολιτείες