Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Οργανισμός
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Τοποθεσία Οργανισμού
Ταϊλάνδη
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2006
Τοποθεσία Δωρεάς
Ταϊλάνδη
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη δημιουργία της νέας βιβλιοθήκης και την κάλυψη άλλων λειτουργικών αναγκών στο Mahachulalongkornrajavidyalaya University, το οποίο παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε Βουδιστές μοναχούς, δόκιμους και κοσμικούς, λειτουργεί ως κέντρο για τη μελέτη των ανθρωπιστικών επιστημών και επιτρέπει σε νέους, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα δίδακτρα άλλων πανεπιστημίων, να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας παιδεία.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2023
Ταϊλάνδη
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ταϊλάνδη
Κοινωνική Πρόνοια
2018
Ταϊλάνδη
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ταϊλάνδη
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Ταϊλάνδη
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ταϊλάνδη
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Ταϊλάνδη
Παιδεία
2008
Ταϊλάνδη
Κοινωνική Πρόνοια
2008
Ταϊλάνδη