Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Madison Square Boys & Girls Club

Οργανισμός
Madison Square Boys & Girls Club
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει την ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Madison Square με τίτλο "Christmas Tree Ball", καθώς και τα προγράμματα θετικής επιρροής στους νέους που προωθούν την ακαδημαϊκή επιτυχία, τη διαμόρφωση καλού χαρακτήρα και σωστής διαγωγής του πολίτη, και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2010
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2007
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2004
Ηνωμένες Πολιτείες