Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Madison Square Boys & Girls Club Foundation Inc.

Οργανισμός
Madison Square Boys & Girls Club Foundation Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει την ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τίτλο "Christmas Tree Ball", καθώς και τα προγράμματα θετικής επιρροής στους νέους που προωθούν την ακαδημαϊκή επιτυχία, τη διαμόρφωση καλού χαρακτήρα και σωστής διαγωγής του πολίτη, και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2024
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2022
Ηνωμένες Πολιτείες