Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
London Wildlife Trust
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός νέου εκπαιδευτικού κέντρου στο Camley Street Natural Park στο κεντρικό Λονδίνο, στο πλαίσιο του έργου του οργανισμού για την προστασία των καταφύγιων άγριας ζωής του Λονδίνου και την ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων για την εμπλοκή τους στον φυσικό κόσμο.