Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Lincoln Center for the Performing Arts Inc.

Οργανισμός
Lincoln Center for the Performing Arts Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά καλύπτει την ανακαίνιση υποδομών και υλοποίηση νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο μίας προσπάθειας περαιτέρω επέκτασης της πρόσβασης στον περιβάλλοντα χώρο του Lincoln Center, κυρίως από τη δυτική πλευρά, ενισχύοντας την αποστολή του ως ένας δημόσιος χώρος με ελεύθερη πρόσβαση για όλους σε εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2015
Ηνωμένες Πολιτείες