Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Λιμενικό Σώμα

Οργανισμός
Λιμενικό Σώμα
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αγορά περιπολικών σκαφών, τα οποία θα χρησιμοποιήσει το Λιμενικό Σώμα σε μια ευρεία γκάμα αποστολών που σχετίζονται με την έρευνα και τη διάσωση, καθώς και με επιχειρήσεις δίωξης ναρκωτικών, την παράνομη διέλευση των θαλάσσιων συνόρων και την επιβολή κανονισμών αλιείας. Τα σκάφη είναι ειδικά σχεδιασμένα σύμφωνα με τα ειδικά πρότυπα και τις απαιτήσεις της ναυτιλιακής ασφάλειας και θα συμβάλλουν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Λιμενικού Σώματος και στην ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των υπηρεσιών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ελλάδα