Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Liberty Science Center

Οργανισμός
Liberty Science Center
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Virtual Live From Surgery, μιας βραβευμένης σειράς προγραμμάτων που χρησιμοποιεί μεθόδους τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συνδεθούν φοιτητές με χειρουργικές αίθουσες νοσοκομείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο γενικότερο έργο του οργανισμού για την ενίσχυση της άτυπης εκπαίδευσης STEM μέσω της διαδραστικής εξερεύνησης, καθώς και για την αύξηση του ενδιαφέροντος γύρω από μια επαγγελματική σταδιοδρομία στους σχετικούς κλάδους.