Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
La Isla Foundation
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Νικαράγουα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του La Isla Foundation που εργάζεται με συνισταμένες τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής νόσου μη παραδοσιακής αιτιολογίας.