Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κοσμέτειο ΄Ιδρυμα - Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη

Οργανισμός
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηράκλειο Αττικής, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη των εργασιών συντήρησης ενός κτιρίου όπου στεγάζονται, σε 33 μονάδες, Έλληνες ηλικιωμένοι από την Κωνσταντινούπολη που ζουν σε ένδεια. Σκοπός, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.