Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης (InterMedi@KT)

Οργανισμός
Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης (InterMedi@KT)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα καταγράφει τις προσβάσιμες υποδομές και τις υπηρεσίες για άτομα με σωματικές αναπηρίες, στο πλαίσιο του έργου του Κόμβου Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης (InterMedi@KT) με σκοπό τη μετάδοση γνώσης μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της καινοτομίας.